Đề tài Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất và diễn biến của nó trong thời gian qua

MỤC LỤC I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÃI SUẤT: 3 1. Lý thuyết của C.Mác về lãi suất: 3 1.1. lý thuyết của Mác về nguồn gốc, bản chất lãi suất trong nền kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa 3 1.2. lý thuyết của Mác về nguồn gốc, bản chất lãi suất trong nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa (XHCN) 3 2. lý thuyết của J.M. keynes về lãi suất: 4 1.3. lý thuyết của trường phái trọng tiền về lãi suất: 4 II. TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA LÃI SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ KHÁC TRONG NỀN KINH TẾ TRONG NĂM 2010: 5 1. Mức cung tiền tệ: 5 2. Lạm phát: 6 3. Tỷ giá hối đoái 7 4. Sự ổn định của nền kinh tế 9 5. Các chính sách của nhà nước 10 6. Hoạt động thu chi của nhà nước 12 III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH LÃI SUẤT 2011 VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM: 13 1. Dự báo tình hình lãi suất năm 2011: 13 2. Bài học cho Việt Nam: 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY