Đề tài Một số giải pháp phát triển thị trường dịch vụ điện thoại di động của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam đến năm 2015

MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN A DANH MỤC HÌNH VẼ B DANH MỤC BẢNG BIỂU C CÁC CHỮ VIẾT TẮT D MỞ ĐẦU 1 Chương I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 4 I - TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 4 1.1 - Đặc điểm của dịch vụ Điện thoại di động 4 1.2 - Các loại hình dịch vụ điện thoại di động 8 II - THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 10 2.1 - Các giai đoạn phát triển thị trường điện thoại di động 10 2.2 - Phân loại thị trường điện thoại di động 12 2.3 - Phân khúc thị trường dịch vụ điện thoại di động 17 III - CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 20 3.1 - Các yếu tố bên ngoài 20 2.2 - Các yếu tố bên trong 21 IV - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 21 4.1 - Thành công dịch vụ IMod tại Nhật Bản 21 4.2 - Phát triển thị trường Điện thoại di động ở nông thôn Trung Quốc 22 Chương II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA VNPT 24 I - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 24 1 - Tình hình thị trường điện thoại di động Việt Nam 24 2 - Hoạt động phát triển thị trường của VNPT 27 2.1 - Phát triển dịch vụ 27 2.2 - Hoạt động lập giá 32 2.3 - Phát triển kênh bán hàng 36 2.4 - Hoạt động xúc tiến hỗn hợp 41 II - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DICH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA VNPT 1998 - 2006 44 1 - Kết quả đạt được về phát triển thị trường và kinh doanh 44 1.1 - Số lượng thuê bao 45 1.2 - Chỉ tiêu sản lượng đàm thoại và doanh thu 47 2 - Phát triển thị trường với Hiệu quả kinh tế xã hội 48 III - NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 50 Chương III CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA VNPT ĐẾN NĂM 2015 52 I - SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 52 II - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA VNPT 53 2.1 - Tầm nhìn-Sứ mạng và các giá trị VNPT cam kết trong định hướng Chiến lược đến 2015 và đến 2020 53 2.2 - Các định hướng lớn về phát triển của VNPT 54 III - CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 56 1 - Giải pháp về phát triển dịch vụ 56 1.1 - Phát triển dịch vụ truyền thống 56 1.2 - Phát triển các dịch vụ mới 57 2 -Giải pháp về chính sách giá 67 2.1 - Điều chỉnh cơ cấu và mức giá cước 68 2.2 - Phát triển các hình thức gói cước, kế hoạch cước, lựa chọn cước 69 2.3 - Điều chỉnh thời hạn và mệnh giá thẻ điện thoại di động trả trước 72 3 - Phải pháp về kênh phân phối 73 4 - Giải Pháp về xúc tiến hỗn hợp 77 IV - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 78 1 - Về phía doanh nghiệp VNPT 78 2 - Về phía các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 79 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY