Đề tài Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Nam đến năm 2015

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU MIỀN NAM - 1.1 Đặc điểm kinh doanh xăng dầu; 1.2 Thực trạng kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Nam; 1.3 Đáng giá chung về thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp; 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. - CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU MIỀN NAM ĐẾN NĂM 2015. - 2.1 Dự báo nhu cầu; 2.2 Mục tiêu phát triển; 2.3 Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp đối với kinh doanh xăng dầu miền Nam; 2.4 Các kiến nghị với nhà nước. - KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY