Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của Ngân hàng techcombank chi nhánh Lý Thường Kiệt

MỤC LỤC MỘT SỐ THUẬT NGỮ LỜI MỞ ĐẦU Phần I: Thực trạng các hoạt động có liên quan đến đầu tư và quản lý đầu tư của Techcombank chi nhánh Lý Thường Kiệt 1 1.Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Ngân Hàng Techcombank 1 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Techcombank 1 1.1.1Quá trình hình thành : 1 1.1.2.Các mốc phát triển : 1 1.2.Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban Techcombank 5 1.2.1. Cơ cấu tổ chức: 5 1.2.2.Bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ các phòng ban Techcombank . 7 1.2.3. Lĩnh vực hoạt động của chi nhánh Techcombank Lý Thường Kiệt 9 2.Thực trạng các hoạt động liên quan đến đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của Ngân hàng Techcombank 10 2.1.Thực trạng các hoạt động có liên quan đến đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của Ngân hàng Techcombank 10 2.1.1.Hoạt động huy động vốn. 10 2.1.2.Hoạt động tín dụng: 11 2.1.3. Hoạt động thanh toán quốc tế: 12 2.1.4.Hoạt động trên thị trường liên ngân hàng 13 2.1.5.Hoạt động thẩm định dự án. 14 2.1.6.Hoạt động cho vay theo dự án tín dụng trung và dài hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ. 17 2.2.Đánh giá tình hình các hoạt động có liên quan đến đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của ngân hàng techcombank. 22 2.2.1.Một số kết quả đạt được: 22 2.2.2.Một số tồn tại. 25 Phần II: Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của Ngân hàng techcombank chi nhánh Lý Thường Kiệt. 27 1. Định hướng phát triển của techcombank năm 2010. 27 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của Ngân hàng. 28 2.1. Nâng cao hiệu quả khâu thẩm định dự án vay vốn: 28 2.2. Tổ chức tốt hệ thống thu thập thông tin về khách hàng: 28 2.3. Thực hiện các biện pháp hạn chế nợ quá hạn: 29 2.4. Thực hiện biện pháp hỗ trợ sau khi cho vay vốn. 30 2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng: 30 2.6. Tiết kiệm chi phí quản lý. 31 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY