Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty xây dựng và chuyển giao công nghệ Thủy Lợi

Việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động phải là nhiệm vụ và mục tiêu thường xuyên lâu dài của công ty, nó không chỉ liên quan đến việc quản lý và sử dụng vốn lưu động ngắn hạn mà còn đến việc quản lý tài chính dài hạn, đảm bảo cho vốn lưu động của công ty được sủa dụng tiết kiệm một cách hợp lý và có hiêuk quả trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh mà công ty đã đề ra. Thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn lưu động. Để làm được điều đó công ty cần kết hợp giữa lý luận và thực tiền hoạt động kinh doanh của công ty cũng như điều kiện kinh tế xã hội và những quy định quản lý của nhà nước, tích cực học tập những kinh nghiệm, tri thức quản lý tiên tiến và biết vân dụng một cách linh hoạt vào điều kiện cơ sở kinh doanh của mình, sự nỗ lực và cố gắng của công ty phải là một nhân tố và động lực chủ đạo trong việc phát triển nguồn vốn cổ phần, nâng cao năng lực chủ đạo tài chính của công ty. Đồng thời tích cực tìm kiếm và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn khác, lựa chọn phưong thức tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động một cách khoa học, phù hợp với điều kiện và đặc điểm kinh doanh của công ty trên cơ sở cân nhắc chi phí và rủi ro của mỗi phương thức tài trợ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY