Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty liên doanh dược phẩm SANOFI - AVENTIS Việt Nam

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 1.1 Các khái niệm 1 1.2 Lịch sử ra đời 1.2.1 SCM được phát triển từ nghiệp vụ mua hàng 4 1.2.2 SCM được phát triển từ Logistics 4 1.2.3 SCM phát triển từ sự phát triển kinh tế 8 1.3 Vai trò - Chức năng – Nhiệm vụ – Bản chất SCM 1.3.1 Vai trò của SCM đối với doanh nghiệp và nền kinh tế 9 1.3.1.1 Vai trò của SCM đối với nền kinh tế 9 1.3.1.2 Vai trò của SCM đối với doanh nghiệp 11 1.3.2 Chức năng – Nhiệm vụ của SCM 13 1.4 Tổ chức chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp 1.4.1 Các mô hình tổ chức SCM trong doanh nghiệp 17 1.4.2 Nhiệm vụ của bộ phận SCM 24 1.5 Một số biện pháp nhằm tối ưu hoá hoạt động SCM trên thế giới 27 1.5.1 Hoạt động theo quy trình 28 1.5.2 Sử dụng hệ thống kiểm soát tập trung 28 1.5.3 Hoạt động hoàn hảo 29 Kết luận chương I 30 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY LD DƯỢC PHẨM SANOFI-AVENTIS VN 2.1 Giới thiệu về hoạt động của công ty Sanofi-Aventis Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.2.1 Bộ máy tổ chức 33 2.1.2.2 Trách nhiệm và quyền hạn các phòng ban 34 2.1.2.3 Tình hình nhân sự của công ty 36 2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 37 2.2 Thực trạng công tác SCM của công ty 2.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ phận chuỗi cung ứng 38 2.2.2 Hoạt động của chuỗi cung ứng 2.2.2.1 Lập kế hoạch 40 2.2.2.2 Tìm nguồn hàng và mua hàng 43 2.2.2.3 Sản xuất 45 2.2.2.4 Giao hàng 45 2.2.2.5 Hàng trả về 46 2.3 Đánh giá hoạt động SCM của công ty hiện nay 2.3.1 Về tổ chức nhân sự 47 2.3.2 Về hoạt động SCM 47 2.3.3 Về hiệu quả hoạt động 48 2.3.3.1 Ưu điểm 48 2.3.3.2 Hạn chế 50 Kết luận chương 2 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC SCM TẠI CÔNG TY LD DƯỢC PHẨM SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM 3.1 Tổng quan ngành dược Việt Nam 55 3.2 Định hướng phát triển ngành dược Việt Nam 3.2.1 Định hướng phát triển ngành dược 56 3.2.2 Những thay đổi về môi trường kinh doanh hậu WTO 57 3.3 Những cơ hội và thách thức cho công ty Sanofi-Aventis hậu WTO 58 3.3.1 Cơ hội 59 3.3.2 Thách thức 60 3.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản hạot động SCM tại Sanofi-Aventis Việt Nam 61 3.4.1 Tái tổ chức cơ cấu 62 3.4.2 Xây dựng các chiến lược tổng thể 64 3.4.3 Phân loại khách hàng trong khối khách hàng là nhà thuốc 66 3.5 Kiến nghị 3.5.1 Xây dựng hệ thống quản lý « mở » 67 3.5.2 Hiện đại hoá sản xuất và nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên. 68 Kết luận chương 3 69 PHẦN KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY