Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế ở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên

Nhà xuất khẩu nếu chấp nhận nội dung bức thư¬ đã mở thì chuyển giao hàng, nếu không thì đề nghị Ngân hàng phát hành chỉnh sửa lại cho phù hợp nội dung rồi tiến hành giao hàng. (6) Sau khi chuyển giao hàng hoá, nhà xuất khẩu lập bộ chứng từ thanh toán theo quy định của thư¬ tín dụng, thông qua Ngân hàng thông báo, xuất trình bộ chứng từ cho ngân hàng phát hành để yêu cầu đư¬ợc thanh toán tiền. (Nhà xuất khẩu cũng có thể xuất trình bộ chứng từ thanh toán cho một Ngân hàng đ¬ược chỉ định thanh toán - hoặc chấp nhận chiết khấu - đư¬ợc xác định trong th¬ư tín dụng) (7) Ngân hàng phát hành kiểm tra bộ chứng từ thanh toán, nếu thấy phù hợp với quy định trong thư¬ tín dụng thì tiến hành trả tiền (hoặc chấp nhận hay chiết khấu). Nếu thấy không phù hợp, Ngân hàng có thể từ chối thanh toán và gửi trả bộ chứng từ thanh toán cho nhà xuất khẩu thông báo. (8) Ngân hàng phát hành giao lại bộ chứng từ thanh toán cho nhà nhập khẩu và yêu cầu nhà nhập khẩu bồi hoàn. (9) Nhà nhập khẩu kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp với những điều khoản quy định trong th¬ư tín dụng thì hoàn trả tiền cho Ngân hàng phát hành. Nếu thấy không phù hợp, có quyền từ chối trả tiền cho Ngân hàng phát hành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY