Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn ở nước ta hiện nay

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN HTX THƯƠNG MẠI Ở NÔNG THÔN.- 1. Cơ sở lý luận về tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn; 2. Kinh nghiệm của nước ngoài.- CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN HTXTM Ở NÔNG THÔN VN TỪ 1997 ĐẾN NAY.- 1. Hoạt động của các HTXTM; 2. Đánh giá thực trạng tổ chức và phát triển HTXTM ở nông thôn.- CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN HTXTM Ở NÔNG THÔN NƯỚC TA.- 1. Định hướng phát triển; 2. Các giải pháp hoàn thiện; 3. Hoàn thiện các chính sách và khuyến khích biện pháp hỗ trợ của nhà nước nhằm phát triển HTXTM ở nông thôn; 4. Nâng cao và phát minh vai trò của liên minh các HTX.- KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY