Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long

LỜI NÓI ĐẦU Năm 2008, nền kinh tế nước ta đã phải đối mặt với những diễn biến hết sức phức tạp của khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như những khó khăn của nền sản xuất trong nước. Trước tình hình đó, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực và kịp thời vì vậy chúng ta đã giành được những thành tựu tương đối ổn định và toàn diện. Các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt mức kế hoạch: Tăng trưởng GDP đạt 6,23%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 16%; giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 40% . Trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng đất nước được giữ vững. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng linh hoạt trong điều hành nhằm kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế. Những diễn biến phức tạp của nền kinh tế cũng như thị trường tài chính - tiền tệ trong năm 2008 đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của hệ thống các ngân hàng nói chung và ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cưử Long (MHB chi nhánh Hà Nội) nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời của ban lãnh đạo, cùng với sự cố gắng phấn đấu không ngừng của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên trong phân nhánh, năm 2008,chi nhánh Đồng Bằng Sông Cưủ Long (MHB chinhánh Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Là một ngân hàng thương mại bé trên địa bàn thành phố, ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cưủ Long (MHB chi nhánh Hà Nội) có nhiệm vụ thực hiện nhiều nghiệp vụ, trong đó đã duy trì sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng, chủ yếu là huy động vốn trung và dài hạn để cho vay dự án đầu tư phát triển. Tuy nhiên hoạt động cho vay tín dụng trung và dài hạn các dự án đầu tư còn rất nhiều vướng mắc, khó khăn, đồng thời cũng tiềm ẩn khả năng rủi ro cao. Chính vì vậy, để đảm bảo khả năng an toàn và tính hiệu quả cao đối với công tác cho vay tín dụng trung và dài hạn cácdự án đầu tư thì chất lượng công tác thẩm định trước khi ra quyết định cho vay phải được đặt lên hàng đầu. Công tác thẩm định càng được hoàn thiện, chặt chẽ thì ngân hàng càng đạt được sự phát triển cao và ổn định . Từ thực tiễn quá trình thực tập, kết hợp với các lý thuyết đã được đào tạo từ trường lớp và mong muốn đóng góp một phần cho sự phát triển của ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB chi nhánh Hà Nội) – nơi tôi thực tập, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình như sau: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long”. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của tôi gồm 2 phần chính : Chương I : Thực trạng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Chương II : Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế trong nhận thức, cùng với việc thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế cũng như tài liệu trong quá trình thực tập vì vậy nội dung chuyên đề không thể tránh khái những thiếu sót. Kính mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các cán bộ ngành ngân hàng cũng như các bạn đọc để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÂN NHÁNH HÀ NỘI . 3 1 .Tổng quan hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long . 3 1.1 Quá trình hình thành và phát triển chung của ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long 3 1.2 Bộ máy hoạt động 6 1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL . 11 1.3.1. Hoạt động huy động vốn : 11 1.3.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn : 15 2 . Thực trạng thẩm định dự án tài chính dự án cho vay vốn tại ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long phân nhánh Hà Nội . 17 2.1 Sự cần thiết nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án cho vay vốn . 17 2.2 . Quy trình thẩm định dự án cho vay vốn tại ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long. 19 2.2. Các căn cứ thẩm định . 21 2.3 . Nội dung thẩm định dự án cho vay chung 21 3. Đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác thẩm định tài chính dự án cho vay tại ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội . 42 3.2. Những mặt tồn tại và nguyên nhân của thẩm định dự án . 44 CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 48 1. Định hướng cho vay của ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội và sự cần thiết nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án cho vay. 48 1.1. Định hướng hoạt động cho vay . 49 1.2. Định hướng của công tác thẩm định 49 2. Một số giải pháp về công tác thẩm định tại ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long . 50 2.1. Giải pháp khi thực hiện thẩm định tài chính 51 2.2. Giải pháp về thông tin 53 2.3. Giải pháp về hỗ trợ thẩm định 55 3.Những kiến nghị 58 3.1 Kiến nghị với chính phủ 58 3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 60 4 Kiến nghị đối với ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long 62 KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY