Đề tài Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010

Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI . - 1.1 Khái niệm về du lịch ; 1.2 Kinh doanh du lịch ; 1.3 Vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế, xã hội ; 1.4 Những tác động của môi trường đến ngành du lịch ; 1.5 Kinh nghiệm phát triển ngành du lịch của các nước trong khu vực .- CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DU LỊCH KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN QUA . - 2.1 Tiềm năng phát triển du lịch Khánh Hòa ; 2.2 Thực trạng kinh doanh du lịch tỉnh Khánh Hòa ; 2.3 Nhận định điểm mạnh, yếu của du lịch tỉnh Khánh Hòa ; 2.4 Những tác động của môi trường đến hoạt động du lịch tỉnh Khánh Hòa ; 2.5 Nhận định những cơ hội và nguy cơ .- CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2010 . - 3.1 Mục tiêu phát triển du lịch Khánh Hòa 2006-2010 ; 3.2 Phương hướng phảt triển du lịch tỉnh Khánh Hòa 2006-2010 ; 3.3 Hình thành các giải pháp thông qua phân tích ma trận SWOT ; 3.4 Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa ; 3.5 Kiến nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY