Đề tài Mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

ĐẶT VẤN ĐỀ I/ Lý do chọn đề tài: Đóng góp một phần không nhỏ vào hoạt động thương mại quốc tế và giữ một vị trí quan trọng chính là hoạt động thanh toán quốc tế. Trong quá trình học tập tại trường, được sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, em đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản về ngân hàng thương mại. Trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán quốc tế của ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần công thương Vietinbank nói riêng rất phát triển. Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh (Vietinbank Bắc Ninh) chiếm 11,1%% thị phần trong thị trường thanh toán quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên hiện nay hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục, cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trong và ngoài nước. Bởi vậy, việc nghiên cứu để hoàn thiện, mở rộng nhằm nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế góp phần phát triển kinh doanh bền vững là một yêu cầu cần thiết đối với Chi nhánh Vietinbank Bắc Ninh. Là một sinh viên ngành Ngân hàng, nhận thức được vấn đề trên nên em đã chọn đề tài: “Mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh ” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình II/ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động thanh toán quốc tế 2. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng và giải pháp mở rộng thanh toán quốc tế tại ngân hang TMCP công thương Vietinbank-chi nhánh Bắc Ninh trong 3 năm gần đây. III/ Mục đích và mục tiêu nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hang thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng về hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank-chi nhánh Bắc Ninh. Đề xuất giải pháp nâng cao thanh toán xuất nhập khẩu của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh. 2. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu kĩ hơn về ngân hàng Công thương từ quá trình hình thành đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng để thấy được những thành tựu và những mặt còng hạn chế từ đó có những giải pháp khắc phục nhằm mở rộng hơn nữa hoạt động thanh toán quốc tế đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng. IV/ Phương pháp nghiên cứu 1. Phương pháp trực quan: Là phương pháp quan sát cung cấp thông tin về quan niệm, thái độ, giá trị và hành vi tự thuật của đối tượng. Các phương pháp quan sát cung cấp thông tin về hành vi thực cho phép hiểu rõ hơn về hành vi mình nghiên cứu. 2. Phương pháp lý luận: Là phương pháp thu thập thông tin khoa học dựa trên sự nghiên cứu các văn bản, tài liệu đã có và bằng các thao tác tư duy logic để rút ra các kết luận khoa học. 3. Phương pháp điều tra: Là dùng một hệ thống câu hỏi theo những nội dung xác định, nhằm thu thập những thông tin khách quan nói lên nhận thức và thái độ của người được điều tra. IV/ Tóm tắt nội dung,bố cục đề tài: 1. Tóm tắt nội dung đề tài “Mở rộng nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank”. Như một mắt xích không thể thiếu được trong hoạt động kinh tế đối ngoại,hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng ngày càng có vai trò và vị trí quan trọng,nó được xem công cụ, là cầu nối tromg hoạt động kinh tế đối ngoại,quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước trên thế giới. Hoạt động thanh toán quốc tế là một trong những mặt hoạt động quan trọng của ngân hàng ,nó liên quan đến nhiều mặt hoạt động khác trong kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Bắc Ninh đã tham gia hoạt động thanh toán và đạt được những thành quả nhất định,tuy nhiên vẫn gặp phải nhiều khó khăn do mội trường kinh tế không ổn định. Việc tìm ra giải pháp để mở rộng và phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế là hết sức cần thiết và cấp bách, nó không những tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh tế đối ngoại, góp phần thực hiện vào đường lối ngày càng đổi mới và hội nhập sâu rộng của nước ta 2. Bố cục đề tài Kết cấu chuyên đề gồm ba phần và năm chương; A.Lời mở đầu: B.Nội dung: Chương 1: Đặt vấn đề. Chương 2: Tổng quan về nghiên cứu thanh toán quốc tế. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu hoạt động thanh toán quốc tế. Chương 4: Thực trạng và giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh. C.Kết luận: Chương 5: Kết luận và kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY