Đề tài Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ; I.Mô hình cổ điển về tăng trưởng kinh tế; II.Mô hình của C.Mác về tăng trưởng kinh tế; III.Mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế; IV.Mô hỉnh của KEYNES về tăng trưởng kinh tế; V.Mô hình HARROD-DOMAR; VI.Lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại. - CHƯƠNG II: MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA ROBERT W.SOLOW; I .Các giải định của mô hình tăng trưởng kinh tế; II.Các loại hình tăng trưởng kinh tế; III.Mô hình tăng trưởng kinh tế của R.Solow.- CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1985-2004 THEO PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA MÔ HÌNH SOLOW; I.Kết quả ước lượng; II.Một số giải pháp đề xuất và các kiến nghị để thực hiện nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam qua mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow.- KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY