Đề tài Marketing thu hút nhân tài trong lĩnh vực đào tạo nghề tỉnh Bình Dương

Chương 1: GIỚI THIỆU Tầm quan trọng của đề tài Hiện nay đất nước đang trong xu thế hội nhập thế giới và đang thực hiện mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa hiện đại hóa nên đòi hỏi mỗi ngành nghề, mỗi đơn vị hành chính phải cố gắng hết mình để phát triển đưa đất nước đi lên. Tuy nhiên, để tiếp tục con đường phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa, đất nước ngoài việc phải thực hiện các nục tiêu tăng trưởng trước mắt, còn phải định hướng chính sách phát triển dài hạn. Dựa vào các mô hình tăng trưởng kinh tế lý giải nguồn gốc tăng trưởng chúng ta có thể thấy rằng việc tăng trưởng dựa vào nhiều yếu tố khác nhau như: vốn, tài nguyên, tiến bộ kỹ thuật và con người. Qua nghiên cứu của Lê Xuân Bá (2005) cho thấy con người có vai trò quan trong việc phát triển kinh tế. Hoạt động Marketing không chỉ dừng lại ở phạm vi doanh nghiệp, một ngành nghề, hay một lĩnh vực hoặc sản phẩm nào đó, mà nó đang đuợc phát triển ngày càng tăng mạnh mẽ trong phạm vi một vùng, khu vực, địa phương và quốc gia. Các địa phương ngày nay phải tự thân vận động như một doanh nghiệp theo định hướng thị trường. Các nhà lãnh đạo cần biết xây dựng địa phương mình thành một sản phẩm hấp dẫn, đồng thời cần biết cách quảng bá các nét đặt thù của “sản phẩm” này một cách hiệu quả đến các thị trường mục tiêu của mình. Chiến lược Marketing đòi hỏi địa phương không chỉ nắm vững nhu cầu của khách hàng mà còn hiểu biết sâu sắc các quy trình ra quyết định của khách hàng để có giải pháp thích hợp thu hút khách hàng về với địa phương. “Tương lai phát triển các địa phương không tùy thuộc vào vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên. Tương lai phát triển của địa phương tùy thuộc vào chuyên môn, kỹ năng đóng góp, phẩm chất của con người và tổ chức tại “địa phương” (Philip Kotler) Từ năm 1997 sau khi Bình Dương tái lập tỉnh , với những điều kiện địa lý là gần TP. HCM một thành phố phát triển của cả nước và các chính sách thông thoáng về đầu tư Bình Dương những năm gần đây luôn là 1 trong những lá cờ đầu về phát triển công nghiệp. Ngoài ra những năm qua tỉnh luôn là 1 trong 2 tỉnh có chi số PCI cao nhất nước. Từ đó có thể thấy sự phát triển của Bình Dương những năm gần đây là hết sức mạnh mẽ. Trong tình hình hiện nay việc đạo tạo công nhân có trình độ và có tay nghề ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên việc thu hút các giảng viên có trình độ cao về giảng dạy tại tỉnh vẫn là một bài toán nan giải của các nhà quản lý tỉnh. Những năm gần đây tỉnh luôn đưa ra các chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhân tài trong lĩnh vực giáo dục nhưng dường như mọi chính sách ưu đãi đưa ra vẫn chưa đạt được những hiệu qua mà tỉnh mong muốn. Vì vậy nhóm tác giả quyết định nghiên cứu đề tài “Marketing thu hút nhân tài trong lĩnh vực đào tạo nghề tỉnh Bình Dương” Mục tiêu của đề tài Trong quá tình nghiên cứu nhóm đã đưa được những mục tiêu cần giải quyết của đề tài: (1) Tìm hiểu thực trạng trong lĩnh vực thu hút dân cư và nguồn lao động có trình độ cao và có chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề. (2) Tìm hiểu về chất lượng giáo dục chuyên nghiệp của tỉnh bình dương, đưa ra nhận định thương hiệu giáo dục của tỉnh Bình Dương so với các tỉnh thành khác trong khu vực. (3) Quảng bá môi trường sống và làm việc ở tỉnh Bình Dương đặc biệt là thành phố mới Bình Dương. (4) Đánh giá chính sách thu hút nhân tài của Bình Dương những năm vừa qua Phương pháp nghiên cứu: Các vấn đề trong luận văn được phân tích và đánh giá chủ yếu dựa trên các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích, thống kê, trên cơ sở nghiên cứu các số liệu, dữ liệu. Phương pháp so sánh chính sách của Bình Dương với Đà Nẵng, Cần Thơ và một số quốc gia. Câu hỏi nghiên cứu: Chất lượng đào tạo nghề tại Bình Dương có thật sự tốt hay không? Bình Dương đã có những chính sách gì để thu hút nhân tài trong lĩnh vực này? Những cơ hội, thách thức, mà Bình Dương phải gặp phải trong chính sách thu hút nhân tài? Nguồn số liệu dự kiến: Số liệu thứ cấp được công bố của Tổng cục Thống kê (GSO), Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương, Cục Thống Kê Bình Dương từ năm 1997 đến năm 2009 để phân tích. Hướng phát triển tiếp theo của đề tài: Bài nghiên cứu này chỉ tiến hành phân tích định tính bằng các phương pháp thống kê mô tả, so sánh Trong thời gian tới nhóm tác giả sẽ tiếp tục thu thập và xử lý số liệu để có thể áp dụng bằng các phương pháp định lượng về tăng trưởng kinh tế. Trong đó có 1 phần ảnh hưởng của vốn nhân lực, mà rất nhiều tác giả trong nước cũng như đã nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Đánh giá được sự thiếu hụt nguồn nhân lực trong giảng dạy ở các trường trung cấp; cao đẳng và đại học Chỉ ra được thực trạng yếu kém trong giảng dạy của tỉnh Bình Dương, và những chính sách về giáo dục của tỉnh Bình Dương Từ đó nhóm tác giả đưa ra các giải pháp ngắn hạn và dài hạn trong việc thu hút các giảng viên và các giáo viên có trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nguồn nhân lực trong giảng dạy. Kết cấu bài nghiên cứu Sau chương 1: Giới thiệu, chuyên đề sẽ tiếp tục trình bày 4 chương tiếp theo như sau: Chương 2: Trình bày cơ sở lý thuyết về marketing; chính sách thu hút nhân tài của Singapore, Đà Nẵng, Bình Dương. Đánh giá kết quả đạt được ở Bình Dương. Chương 3: Tổng quan về Bình Dương, thực trạng về lao động của tỉnh. Trong chương này cũng nêu ra những cơ sở để Bình Dương thu hút nhân tài. Chương 4: Phân tích, đề ra chiến lược SWOT cho Bình Dương. Chương 5: Trình bày mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Bình Dương đến 2020, chính sách phát triển nhân lực. Từ đó nhóm tác giả gợi ý một số chính sách giúp tỉnh nhà thu hút nhân tài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY