Đề tài Kiến thức, thực hành và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điểu trị ở bệnh nhân mắc bệnh vảy nến đang điều trị tại bệnh viện da liễu trung ương, năm 2013

<p> Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi xin đƣợc đƣa ra một vài khuyến nghị với hi vọng sẽ giúp cho bệnh nhân vảy nến nhằm nâng cao hơn nữa kiến thức cũng nhƣ thực hành tuân thủ điều trị bệnh vảy nến. 1. Đối với cán bộ y: 1.1. Cần chú trọng công tác tƣ vấn và hƣớng d n cho bệnh nhân vảy nến về tuân thủ điều trị bệnh. Nội dung tƣ vấn cần t p trung vào những phần kiến thức và thực hành còn thấp nhƣ tầm quan trọng của việc tuân thủ dùng thuốc tuân thủ vệ sinh. Công tác này đặc biệt cần t p trung vào những đối tƣợng nam giới trình độ học vấn thấp những bệnh nhân dùng thuốc nhiều lần trong ngày những bệnh nhân không có các bệnh mạn tính khác đi kèm những bệnh nhân nh n đƣợc ít thông tin từ cán bộ y tế. 1.2. Cần có những biện pháp hỗ trợ giúp cho bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt hơn nhƣ gọi điện phát tài liệu hƣớng d n về tuân thủ điều trị tăng cƣờng sự hỗ trợ của ngƣời thân (ví dụ nhƣ nhắc nhở bệnh nhân uống thuốc bôi thuốc đúng giờ hẹn giờ uống thuốc) </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY