Đề tài Khảo sát các loại tuốc bin cánh dẫn và thiết kế tuốc bin hướng trục

<p> Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 I. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA KINH TẾ KỸ THUẬT 5 II. KHẢO SÁT CÁC LOẠI TUỐC BIN CÁNH DẪN 6 III. CƠ SỞ CỦA VIỆC TÍNH TOÁN THIẾT KÉ TUỐC BIN HƯỚNG TRỤC 9 3.1. Tổng quan về tuốc bin hướng trục 9 3.1.1. Các bộ phận và chức năng 10 3.1.2. Phương trình sử dụng trong tuốc bin hướng trục 15 3.2. Các đường đặc tính 22 3.2.1. Đường đặc tính tổng hợp chính 22 3.2.2. Đường đặc tính vận hành của tuốc bin hướng trục 23 3.3. Các thông số cơ bản của tuốc bin 24 3.3.1. Số vòng quay đặc trưng của tuốc bin 25 3.3.2. Lưu lượng qui dẫn 25 3.3.3. Vòng quay qui dẫn 25 3.3.4. Số vòng quay lồng của tuốc bin 26 3.3.5. Chiều cao hút Hs 26 IV. TÍNH TOÁN CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN 27 V. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TUỐC BIN 29 5.1. Kích thước bánh công tác 29 5.2. Kích thước bộ phận hướng dòng 30 5.2.1. Số cánh của bộ phận dẫn dòng Z0 30 5.2.2. Bề rộng của cánh hướng dòng b0 30 5.2.3. Đường kính vòng tròn đi qua tâm trục cánh D0 30 5.2.4. Chiều dài cánh hướng dòng L 30 5.2.5. Biên dạng cánh (profin cánh) 31 5.3. Thiết kế buồng xoắn và ống hút 32 5.3.1. Thiết kế buồng xoắn 32 5.3.1.1. Đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu 32 5.3.1.2. Phân loại 32 5.3.1.3. Các thông số cơ bản của buồng xoắn 33 5.3.1.4. Chọn kiểu buồng tuốc bin 34 5.3.1.5. Tính toán buồng xoắn 34 5.4. Thiết kế ống hút 35 5.4.1. Vai trò và nhiệm vụ của ống hút 35 5.4.2. Sự làm việc của ống hút 36 5.4.3. Các kiểu ống hút và phương pháp chọn 39 5.4.3.1. Nguyên tác chọn ống hút 39 5.4.3.2. Các kiểu ống hút 41 5.4.3.3. Các thông số cơ bản của ống hút thiết kế 41 VI. THIẾT KẾ TRỤC VÀ Ổ ĐỠ TRỤC 44 6.1. Thiết kế trục 44 6.1.1. Chon vật liệu chế tạo trục 44 6.1.2. Các lực tác dụng lên trục tuốc bin 44 6.1.2.1. Mục đích tính toán 44 6.1.2.2. Tính chọn đường kính trục 44 6.1.2.3. Tính toán lực tác dụng lên trục 46 6.2. Thiết kế ổ 51 6.2.1. Công dụng 51 6.2.2. Vấn đề ma sát và bôi trơn trong ổ trượt 51 6.2.3.Chọn vật liệu lót ổ 52 6.2.4. Cấu tạo ổ trượt 52 6.2.5. Tính toán ổ trượt 52 VII. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU TỐC 57 7.1. Nhiệm vụ của điều tốc tuốc bin 57 7.2. Phương trình điều chỉnh 58 7.3. Cấu tạo và đặc điểm hệ thống điều chỉnh tuốc bin 59 7.4. Nguyên lý điều chỉnh tốc độ tuốc bin 60 7.4.1. Sơ đồ nguyên lý máy điều tốc tác động trực tiếp 60 7.4.2. Sơ đồ nguyên lý máy điều tốc tác động gián tiếp 61 7.4.2.1. Sơ đồ nguyên lý máy điều tốc tác động gián tiếp có bộ phận phục hồi cứng 62 7.4.2.2. Sơ đồ nguyên lý máy điều tốc tác động gián tiếp có bộ phận phục hồi mềm 63 7.4.2.3. Sơ đồ nguyên lý máy điều tốc của tuốc bin cánh quay 64 7.5. Chọn sơ đồ nguyên lý máy điều tốc cho tuốc bin thiết kế 65 7.6. Thiết kế cơ cấu quay bánh hướng dòng 66 7.6.1. Tính toán lực và momen thủy động tác dụng lên bộ phận hương dòng 66 7.6.1.1. Mục đích tính toán 66 7.6.1.2. Tính toán lực và momen thủy động tác dụng lên cánh 66 7.7. Chọn kích thước trục cánh và tính bền trục cánh 67 7.8. Các kích thước còn lại 68 7.9. Tính lực cần thiết để quay vành điều chỉnh 69 7.10. Chọn xy lanh lực 72 7.11. Xác định đường kính van chi phối chính và chọn máy điều tốc cho bộ phận hướng dòng 73 VIII. LẮP RÁP - VẬN HÀNH - BẢO DƯỠNG 74 8.1. Lắp rắp - vận hành 74 8.1.1. Kiểm tra thiết bị 74 8.1.2. Lắp thiết bị 74 8.1.3. Những điểm cần lưu ý khi lắp ráp 76 8.1.4. Chạy thử 76 8.2. Vận hành 77 8.2.1. Chạy máy 77 8.2.2. Theo dõi máy đang chạy 77 8.2.3. Dừng máy 77 8.2.4. Xử lý sự cố 77 8.3 Bảo dưỡng 78 IX. KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 Tài liệu gồm có Bản thuyết minh Word + Bản vẽ AutoCAD + Bản thuyết trình Power point </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY