Đề tài Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Trung Tuấn

<p> Chi phí bán hàng được quản lý và hạch toán theo các yếu tố chi phí. - Chi phí nhân viên: Là các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá . Bao gồm tiền lương tiền công và các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca và các khoản trích theo lương. - Chi phí vận liệu bao bì: Phản ánh các chi phí vật liệu bao bì xuất dùng cho việc giữ gìn tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ như chi phí vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hoá, chi phí vật liệu nhiên liệu dùng cho bảo quản bốc vác b vận chuyển sản phẩm hàng hoá trong quá trình bán hàng, vật liệu dùng để sửa chữa bảo quản tài sản cố định của doanh nghiệp. - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Là chi phí khấu hao tài sản cố định cho bộ phận bán hàng (nhà cửa, kho tàng, phương tiện vận chuyển ). - Chi phí lưu hành: Phản ánh các khỏn chi phí khác liên quan đến việc bảo hành sản phẩm hàng hoá tiêu thụ như chi phí sửa chữa, thay thế sản phẩm . - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm những dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác bán hàng như: Chi phí thuê ngoài sửa chữa tài sản cố định thuê bốc vác, vận chuyển, hoa hồng trả cho đại lý bán hàng, xuất khẩu - Chi khác bằng tiền: Gồm những chi phí chưa kể ổ trên phát sinh trong khâu bán hàng như: Chi phí giới thiệu, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng, chi phí tiếp khách. Sổ chi tiết TK 641: được mở cho từng tháng, sau khi đã tập hợp cho tất cả các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến bán hàng theo từng khoản mục chi tiết đẫ nêu thì toàn bộ các khoản chi phí này sẽ được kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả bán hàng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY