Đề tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí ô tô Thống Nhất Thừa Thiên Huế

<p> Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp chiếm một vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua việc hạch toán kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt được thực trạng từng loại hoạt động trong doanh nghiệp, đánh giá được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, từ đó đưa ra những quyết định, phương hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu qủakinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tôi đã thực hiện nghiên cứu đề tài: “kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí ô tô Thống nhất Thừa Thiên Huế”. Qua quá trình thực tập tại Công ty, những mục tiêu ban đầu đặt ra đã thực hiện được. Về phương diện lý thuyết, ở Chương 1 “Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại”, Tôi đã có điều kiện để tổng hợp và hệ thống lại nội dung cơ bản về kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, các chi phí quản lý kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí và doanh thu tài chính, chi phí và thu nhập khác, thuế và phương pháp tính thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh bằng hệ thống sơ đồ đơn giản, ngắn gọn, đúng theo chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành. Bên cạnh đó, qua quá trình tìm hiểu về công ty cổ phần cơ khí ô tô Thống Nhất, tôi đã đưa ra so sánh và phân tích các chỉ tiêu về năng lực kinh doanh của Công ty qua các năm như tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh. Từ đó có thể thấy được hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn do tác động của nhiều yếu tố như: Cạnh tranh của thị trường, cơ sở vật chất còn chưa thật đảm bảo nhưng Công ty đã cố gắng và đạt được những thành công nhất định trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. Trong quá trình thực tập tại Công ty, Tôi đã có điều kiện tiếp xúc thực tế cụ thể như quan sát, tìm hiểu được thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh được thực hiện như thế nào. Nhìn chung công tác kế toán đã được thực hiện tốt theo đúng chế độ hiện hành và phù hợp với quy mô kinh doanh của Công ty. Bộ máy kế toán đơn giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công viêc cụ thể như: </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY