Đề tài Kế toán công nợ và phân tích khả năng thanh toán tại Công ty cổ phần Dược TW Medipharco - Tenamyd

Do giới hạn về mặt thời gian cũng như hạn chế về tiếp cận thông tin nên đề tài chỉ mới đề cập đến những khoản công nợ chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn. Bên cạnh đó, việc phân tích khả năng thanh toán còn mang tính tương đối vì thiếu thông tin của các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực trên cùng địa bàn Tỉnh cũng như các chỉ số bình quân ngành. Trong thời gian tới, để đề tài hoàn thiện hơn, có thể phát triển theo các hướng như sau: - Bên cạnh các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán có thể mở rộng phân tích các khoản phải thu, phải trả còn lại. - Thu thập, tính toán tỷ số bình quân ngành và các thông tin tài chính của các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn Tỉnh để có sự so sánh, đối chiếu, đánh giá khách quan và chính xác hơn tình hình của Công ty. - Căn cứ vào những đánh giá, kết luận từ quá trình phân tích để có những dự báo tài chính. ƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY