Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty vật tư và xây dựng công trình

Qua thời gian nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn, em nhận thấy hạch toán CPSX và tính GTSP giữ vai trò rất quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xây lắp. Tập hợp CPSX một cách chính xác, tính đúng và tính đủ giá thành sản phẩm không những góp phần xác định đúng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn góp phần làm tăng tốc độ phát triển của các doanh nghiệp, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Nhận thức được vấn đề này, em đã chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật tư và xây dựng công trình” cho Khóa luận tốt nghiệp của mình. Khóa luận đã phản ánh một số vấn đề lý luận cơ bản về CPSX và tính GTSP trong các doanh nghiệp xây lắp cũng như thực trạng công tác hạch toán CPSX và tính GTSP tại Công ty Vật tư và xây dựng công trình, trên cơ sở đó đưa ra các nhận xét, kiến nghị về thực trạng công tác hạch toán CPSX và tính GTSP tại đơn vị. Qua đây, em có dịp hiểu sâu hơn về công tác hạch toán CPSX và tính GTSP trong các doanh nghiệp xây lắp đồng thời mạnh dạn đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán CPSX và tính GTSP tại Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY