Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Tân Hưng

Trong thời gian thực tập và tìm hiểu về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Tân Hưng, cùng với dự giúp đỡ của các nhân viên của phòng tài vụ kế toán của công ty, tôi đã có được những kiến thức và kinh nghiệm quá báu. Mặc dù thời gian nghiên cứu của đề tài không dài và còn gặp phải một số khó khăn nhưng về cơ bản đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra ban đầu: Thứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa được những kiến thức căn bản về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây là nền tảng cho việc tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tại đơn vị thực tập. Thứ hai, đề tài đã mô tả được các quy trình trong việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp, từ đó khái quát được thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Tân Hưng. Thứ ba, đề tài đã đưa ra được những đánh giá, nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Tân Hưng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Tân Hưng. Mặc dù đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu ban đầu nhưng đề tài vẫn còn một số hạn chế: đề tài chỉ mới dừng ở mức độ mô tả về thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại đơn vị thực tập mà chưa đi sâu vào phân tích mối quan hệ của phần hành này với các phần hành khác trong công tác kế toán của đơn vị; do mức độ hiểu biết cùng kinh nghiệm thực tế của người viết còn hạn chế nên các nhận xét, đánh giá về công tác kế toán của đơn vị còn chưa thật sự khách quan đặc ỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY