Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11

<p> Từ những ngày đầu bước vào sản xuất kinh doanh với nỗ lực phấn đấu của ban lãnh đạo và độ ngũ cán bộ công nhân viên toàn công ty, sự quan tâm của Bộ xây dựng. Công ty luôn xứng đáng là một trong những đơn vị đứng đắn về xây dựng. Công ty đã, đang và sẽ xây dựng nhiều công trình có tầm quan trọng trong nền kinh tế. Qua quá trình tìm hiểu thực tế và công tác quản lý kế toán nói chung, công tác quản ly hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xấy lắp nói riêng em nhận thấy công ty là một đơn vị hạch toán độc lập thuộc doanh nghiệp Nhà Nước tuy nhiều mặt còn chịu sự quản lý của Nhà nước nhưng công ty đã xây dựng được mô hình quản lý và hạch toán hợp lý, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường, chủ động hoạt động kinh doanh. Từ công việc hoạch toán ban đầu, việc kiểm tra hợp lý, hợp lệ những chứng từ được tiến hành khá cẩn thận, đảm bảo số liệu hoạch toán có căn cứ pháp lý tránh được sự phản ánh sai lập nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Việc luật và luân chuyển chứng từ theo đúng chế độ hiện hành, cung cấp kịp thời số liệu cho kế toán nhật ký chung làm nhiệm vụ cập nhập. Với bộ máy quản lý gọn nhẹ, các phòng ban chức năng đủ đáp ứng nhu cầu chỉ đạo và kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã đảm bảo quản lý và hoạch toán các yếu tố chi phí của quá trình sản xuất một cách liêm kiệm, có hiệu quả cụ thể công ty đã quản lý lao động có trọng tâm và luôn động viên khuyến khích đối với lao động có tay nghề cao. Ngoài ra công ty còn đưa lao động thành lao động trong danh sách và ngoài danh sách để động viên, huy động lao động được linh hoạt. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY