Đề tài Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Bến Thành - Thực trạng và giải pháp

TÌNH HÌNH CHUNG. Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động ngân hàng tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã tiếp tục tăng trưởng và phát triển về cả quy mô, hệ thống hoạt động, chất lượng hoạt động. Đặc biệt là hoạt động dịch vụ ngân hàng đã có bước phát triển tiến bộ so với những năm trước, trong điều kiện vẫn còn những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục khắc phục để phát triển. Cụ thể: -Trong sự tăng trưởng GDP của Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự đóng góp đáng kể của ngành ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm tỷ trọng 2, 4% trong tổng GDP của Thành phố Hồ Chí Minh, tăng 10, 7% so với tỷ trọng năm 2003. - Hầu hết các NHTMCP trên địa bàn đạt mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định. Trong đó có khá nhiều ngân hàng có vốn điều lệ trên 300 tỷ đồng. - Hệ thống mạng lưới phát triển tăng nhanh và cao về số lượng và chất lượng. - Dịch vụ ngân hàng phát triển mạnh, nhiều loại hình của “ngân hàng điện tử “ra đời đã và đang hấp dẫn khách hàng sử dụng ngày càng tăng, nhất là các tiện ích từ dịch vụ thanh toán, từ thẻ ATM. -Bước đầu chất lượng quản lý hoạt động được nâng cao. Một số Tổ chức Tín Dụng đã tiếp cận, áp dụng được phương pháp quản lý hiện đại, xây dựng được mô hình tổ chức hợp lý, tạo sự tiện lợi cho khách hàng khi giao dịch với ngân hàng. Với mô hình nổi bật là giao dịch một cửa – thủ tục rất nhanh chóng và hiệu quả. Theo đánh gía sơ bộ năm 2004 là năm hệ thống Ngân Hàng trên địa bàn TPHCM đạt kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay cả về số tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng , theo thống kê của Chi Nhánh Ngân Hàng Nhà Nước thành phố cho biết. Tổng lợi nhuận trước thuế của các Ngân Hàng lên tới 2.555 tỷ đồng ( năm 2003 là 1.607 tỷ đồng ) trong đó lợi nhuận của ngân hàng quốc doanh cao nhất cao nhất 1.199 tỷ đồng, kế đến là ngân hàng cổ phần 945 tỷ đồng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 262 tỷ đồng, liên doanh 149 tỷ đồng. Các ngân hàng nước ngoài có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất, 113% so với năm trước đó. Mức tăng trưởng thấp nhất là các Ngân Hàng liên doanh. Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận ngân hàng tăng cao là do hoạt động tín dụng tăng tương đối nhanh và an toàn. Đây cũng là hoạt động chính mang lại lợi nhuận. Ngoài ra các ngân hàng đã chú trọng đến công tác quản trị, phòng ngừa rủi ro. Toàn bộ các ngân hàng đều đảm bảo trích lập dự phòng rủi ro. II.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG- NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM. 1.Tình hình hoạt động tín dụng 1.1 Huy động vốn. Tính riêng đến ngày 30/6/2004 tổng huy động vốn trên địa bàn TPHCM đạt :133.598 tỷ, tăng 16, 6% so với cuối năm 2003 và tăng 33, 1% so với cùng kì năm 2003 (tỷ lệ này năm 2003 là 16.7%). Trong đó huy động vốn VNĐ đạt 88.184 tỷ, tăng 13, 7 % so với cuối năm 2003; huy động vốn ngoại tệ đạt 45, 414 tỷ, tăng 22, 7% so với cuối năm 2003. Tốc độ tăng trưởng VNĐ bình quân tháng là 2, 76%, thấp hơn mức tăng trưởng bình quân tháng của năm 2003(2, 95%). 1.2 Tình hình cho vay - Tổng dư nợ cho vay đến 30/06/2004 trên địa bàn Thành phố đạt 118.337 tỷ, tăng 17, 2% so với cuối năm 2003(tỷ lệ này năm 2003 là 18, 3%). Trong đó dư nợ cho vay VNĐ đạt 76.304 tỷ, tăng 12, 2% so với cuối năm 2003 và tăng so với cùng kì năm 2003 ; dư nợ cho vay ngoại tệ đạt 42.033 tỷ, tăng 27, 4% so với cuối năm 2003. - Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân tháng là 2, 86% thấp hơn mức tăng trưởng bình quân tháng của năm 2003 (3%). 1.3. Tín dụng thực hiện chủ trương chính sách của UBNDTPHCM. 1.3.1.Tín dụng kích cầu đầu tư. - Theo số liệu báo cáo thống kê từ 18 TCTD trên địa bàn thực hiện cho vay dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của UBNDTP.HCM, đến nay dư nợ cho vay kích cầøu đầu tư đạt :822 tỷ. Đầu tư cho vay với tổng số 81 dự án , trong đó cho vay trực tiếp chủ đầu tư 76 dự án với tổng dư nợ 800 tỷ; cho vay đơn vị thi công bắêc cầu 5 dự án, với tổng dư nợ 22 tỷ. - Thực hiện chương trình kích cầu đầu tư của UBNDTP các TCTD trên địa bàn đã đáp ứng nhu cầu vốn để triển khai thực hiện các dự án, trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế-xã hội trong chương trình mục tiêu của UBNDTP phát triển.Tuy nhiên chương trình vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc từ chủ đầu tư : tình hình tài chính của chủ đầu tư không lành mạnh, sổ sách kế toán không rõ ràng, dự án được lập quá sơ sài là các nguyên nhân khách quan làm chậm tốc độ giải ngân, làm hạn chế quá trình mở rộng và tăng trưởng tín dụng của các TCTD trên địa bàn trong chương trình tín dụng này. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG - NGÂN HÀNG TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG –CHI NHÁNH BẾN THÀNH CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN THU HÚT KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY