Đề tài Hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại sàn giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU Cùng với xu thế mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới, hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng ngày càng mở rộng. Sự giao lưu buôn bán hàng hoá giữa các quốc gia khác nhau với khối lượng ngày một lớn đã đòi hỏi qúa trình thị trường hàng hoá xuất nhập khẩu phải nhanh chóng thuận tiện cho các bên. Sau thời gian thực tập tại phòng Thanh toán quốc tế – Sở giao dịch I ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (SDG I - NHĐT&PTVN), em nhận thấy tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán được áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Bởi lẽ nó đáp ứng được nhu cầu của hai phía: Người bán hàng đảm bảo nhận tiền, người mua nhận được hàng và có trách nhiệm trả tiền. Đây là phương thức tín dụng quốc tế được áp dụng phổ biến và an toàn nhất hiện nay, đặc biệt là trong thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu. Trong năm qua SGD I - NHĐT&PTVN đã không ngừng đổi mới và nâng cao các nghiệp vụ thanh toán của mình để phục vụ tốt cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu của khách hàng. Cùng với chính sách kinh tế đối ngoại ngày càng mở rộng, thông thoáng của Chính phủ, hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển. Do đó, hình thức thanh toán tín dụng chứng từ ngày càng được phát triển và hoàn thiện hơn. Xuất phát từ vấn đề nêu trên, Em muốn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ” (Nghiên cứu tại SGD I - NHĐT&PTVN) nhằm tìm hiểu thêm về hoạt động thanh toán quốc tế tại SGD I - NHĐT&PTVN. Đồng thời tìm ra giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại SGD I. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tín dụng chứng từ. Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại SGD I - NHĐT&PTVN. Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại SGD I - NHĐT&PTVN. MỤC LỤC Lời nói đầu . 1 Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tín dụng chứng từ 3 1.1. Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.2. Các điều kiện thanh toán quốc tế 3 1.1.3. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại 5 1.1.4. Các phương thức thanh toán quốc tế 7 1.2. Tín dụng chứng từ - phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu và quan trọng của ngân hàng thương mại . 13 1.2.1. Định nghĩa . 13 1.2.2. Các bên tham gia . 13 1.2.3. Quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C . 13 1.2.4. Thư tín dụng 15 1.2.5. Ưu, nhược điểm của phương thức tín dụng chứng từ . 20 Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN . 22 2.1. Giới thiệu chung về Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 22 2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN . 22 2.1.2. Mô hình hoạt động kinh doanh của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 24 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003 của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN . 26 2.1.4. Hoạt động của phòng thanh toán quốc tế . 30 2.2. Thực trạng thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 31 2.2.1. Thực trạng thanh toán hàng nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ .31 2.2.2. Thực trạng thanh toán hàng xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN . 38 65 2.2.3. Đánh giá thành quả đạt được và những hạn chế . 44 Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN và một số kiến nghị 49 3.1. Định hướng hoạt động thanh toán quốc tế của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN trong thời gian tới . 49 3.2. Giải pháp mở rộng L/C tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN . 50 3.2.1. Phát triển tổ chức nhân sự đào tạo mở rộng phạm vi hoạt động 50 3.2.2. Cải tiến kỹ thuật công nghệ . 51 3.2.3. Đẩy mạnh tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu 52 3.2.4. Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp, phân tích đối thủ cạnh tranh và áp dụng marketing vào hoạt động thanh toán quốc tế 52 3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát 52 3.2.6. Đa dạng hoá các ngoại tệ trong kinh doanh và dịch vụ 53 3.3. Một số kiến nghị . 53 3.3.1. Đối với cơ quan quản lý vĩ mô của Nhà nước 53 3.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước . 54 3.3.3. Đối với Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 55 Kết luận 57 SDG I - NHĐT&PTVN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY