Đề tài Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hòa (agribank)

I/ Mục đích nghiên cứu: 1/ Lý do chọn đề tài: - Năm 2007 Việt nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nên có nhiều tác động tích cực và nhiều thách thức với thị trường trong nước. - Trong quá trình mở rộng sản xuất cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực tư nhân cũng không tránh khỏi tình trạng thiếu hụt tương đối về vốn. Khi nền kinh tế thị trường phát triển, chuyên môn hoá diễn ra sâu sắc thì nhiệm vụ tài trợ cho các khoản thiếu hụt này được giao cho các tổ chức Tài chính- Ngân hàng mà đặc biệt là các Ngân Hàng Thương Mại. Các Ngân Hàng Thương Mại cung cấp vốn cho khách hàng có nhu cầu, giúp xã hội giải quyết được tình trạng thiếu hụt vốn tạm thời, làm cho quá trình sản xuất được liên tục, nâng cao chất lượng cuộc sống . Góp phần vào quá trình phát triển xã hội. Bên cạnh đó, Ngân Hàng cũng có một khoản thu nhập từ lãi, giúp Ngân Hàng tồn tại và phát triển. Cho vay khách hàng cá nhân không chỉ mang lại thu nhập cho Ngân Hàng mà còn giúp Ngân Hàng phân tán rủi ro. - Sau một thời gian thực tập tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa. Qua nghiên cứu những số liệu về tình hình cho vay tại Ngân Hàng, em nhận thấy hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng cũng là một trong những hoạt động tín dụng cơ bản của Ngân Hàng, nó mang lại một phần thu nhập cho Ngân Hàng nhưng những kết quả đạt được đó chưa xứng đáng với quy mô có thể đạt tới, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại đây vẫn gặp phải một số khó khăn. Để giải quyết những khó khăn này cũng như phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân thì trong thời gian tới Ngân Hàng cần nghiên cứu và đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn tồn động hiện có. Đây chính là lý do em lựa chọn đề tài : “Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa” làm đề tài nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp của mình. 2/ Đối tượng nghiên cứu: Các khách hàng cá nhân đi vay tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa. 3/ Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung phân tích hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa. - Phạm vi không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa. - Phạm vi thời gian: Đề tài sử dụng số liệu của 3 năm gần đây (2007,2008,2009). II/ Kết cấu đề tài: Kết cấu chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân Hàng thương mại. 1.1. Khái niệm về hoạt động tín dụng của ngân hàng 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Đặc điểm của hoạt động tín dụng 1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng 1.1.4. Phân loại tín dụng 1.2. Hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại: 1.2.1. Khái niệm 1.2.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay cá nhân 1.2.3. Vị thế của khách hàng cá nhân đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 1.2.4.1. Các nhân tố khách quan 1.2.4.2. Các nhân tố về phía ngân hàng 1.2.5. Phân biệt hoạt động cho vay khách hàng cá nhân với cho vay đối với tổ chức doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa . 2.1. Giới thiệu chung về Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa. 2.2. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa 2.2.1. Đối tượng cho vay 2.2.2. Nguyên tắc cho vay 2.2.3. Điều kiện cho vay 2.2.4. Phương thức cho vay 2.2.5. Lãi suất và các áp dụng lãi xuất 2.2.6. Quy trình cho vay 2.2.7. Các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân 2.2.8. Rủi ro tín dụng cá nhân 2.2.9. Đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nhân tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa. 3.1. Định hướng hoạt động và phát triển của ngân hàng 3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 3.3. Một số kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY