Đề tài Hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam

<p> Hoạt động cho thuê tài chính đã phát triển trên thế giới khá lâu đời nhưng tại thị trường Việt Nam nó còn khá là non trẻ, chỉ mới ra đời gần hai thập niên kể từ năm 1996 với 12 công ty hoạt động trong lĩnh vực này theo công bố của NHNN tính đến 30/6/2014. Trong chặng đường còn non trẻ, Công ty CTTC cũng đã góp phần quan trọng trong việc dẫn vốn vào nền kinh tế (một hình thức tổ chức tín dụng phi ngân hàng). Tuy nhiên, do dặc thù riêng nên hoạt động CTTC tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn với rủi ro cao, dẫn đến tình trạng gần đây Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phải yêu cầu các ngân hàng thương mại phải khẩn trương đẩy mạnh việc cơ cấu lại các công ty con là công ty CTTC theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015 và NHNN cũng đã tổ chức lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng. Việc tái cơ cấu hệ thống mà Ngân hàng Nhà nước đang triển khai, cùng với quy định ở dự thảo trên, sẽ phải từng bước khắc phục tình trạng trên. Sáp nhập, mua – bán lại công ty tài chính vào ngân hàng thương mại là một giải pháp.Và cùng với xu hướng thành lập mới, hệ thống các công ty tài chính Việt Nam sẽ đón một diện mạo mới trong tương lai gần. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY