Đề tài Hoàn thiện việc vận dụng quy trình và phƣơng pháp thẩm định giá bất động sản tại công ty cổ phần thẩm định giá Thế Kỷ

<p> Có thể nói, ngành thẩm định giá ở Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên, tuy là khá muộn so với sự phát triển của các nước trên thế giới, song hiện tại nó đang phát triển rộng khắp các địa phương trong cả nước. Với việc nghiên cứu, vận dụng có chọn lọc, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của nền kinh tế Việt Nam, ngành thẩm định giá ở Việt Nam đang phát triển rất nhanh, góp phần vào công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. Thẩm định giá là thước đo biểu hiện đúng giá trị của tài sản trên thị trường, tránh tình trạng giá cả của hàng hóa quá cao hoặc quá thấp so với giá trị của hàng hóa. Việc nghiên cứu quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản sẽ góp phần làm hoàn thiện hơn nữa cho sự phát triển của thị trường bất động sản, sẽ giúp ích cho các Thẩm định viên trong quá trình thẩm định giá bất động sản. Luận văn đã đề cập tới một số vấn đề lý luận chung về quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản, vai trò của thẩm định giá bất động sản trong nền kinh tế thị trường; phân tích thực trạng và đánh giá việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại CENVALUE nhằm mục đích nâng cao chất lượng thẩm định giá tại công ty </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY