Đề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

<p> Nền kinh tế nước ta đã và đang ngày càng hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới cùng với sự phát triền đó, nhân tố con người đang ngày càng được chú trọng và đặt lên vị trí hàng đầu. Hiện nay ở tất cả các doanh nghiệp, việc tận dụng hiệu quả nguồn nhận lực, khả năng làm việc của người lao động là vấn đề mà những nhà quản lý đang rất quan tâm và chú trọng . Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định đến sự phát triển của đất nước. Một động lực quan trọng để thúc đẩy người lao động nhiệt tình làm việc, có trách nhiệm cao với công việc là lợi ích được thể hiện ở mức lương, thưởng mà họ được hưởng tại doanh nghiệp mà họ lao động. Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội là nguồn khởi đầu của quá trình tái sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa. Vì vậy việc hạch toán phân bổ chính xác tiền lương vào giá thành sản phẩm, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng tích lũy và đồng thời sẽ cải thiện đời sống người lao động. Cho nên có thể nói ở bất kỳ giai đoạn nào,doanh nghiệp nào, vấn đề tiền lương luôn là vấn đề sống còn đối với người lao động và là vấn đề quan tâm đối với những người làm công tác tổ chức, quản lý trong doanh nghiệp. Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY