Đề tài Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang

Sau thời gian thực tập cùng với sự hƣớng dẫn của cô giáo Thạc sỹ Mai Thanh Thủy và sự giúp đỡ của các thành viên Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang, em đã hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Long Giang". Công ty CP kiến trúc và xây dựng Long Giang cũng nhƣ những doanh nghiệp xây lắp khác đã và đang không ngừng hoàn thiện để tồn tại và phát triển. Đặc biệt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngày càng đƣợc công ty quan tâm, chú trọng. Việc hạch toán chi phí sản xuất một cách chính xác, tính đúng và tính đủ giá thành sản phẩm xây lắp không những góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo công ty đƣa ra các quyết định kịp thời, đúng đắn nhằm thu lợi nhuận cao mà còn góp phần quan trọng trong việc quản lý sử dụng vốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY