Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp đo may quân đội - Công ty cổ phần x20

Đối với mọi doanh nghiệp thì mục tiêu lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trƣờng ngày nay. Chính vì vậy việc theo dõi và quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm đồng thời cải tiến chất lƣợng sản phẩm từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh là điều vô cùng quan trọng với các công ty sản xuất. Đóng góp phần không nhỏ vào việc phát triển này không thể không kể đến công tác hạch toán kế toán. Nhờ có những số liệu, báo cáo do kế toán cung cấp, nhà quản lý sẽ có những kế hoạch sản xuất phù hợp, chiến lƣợc tổ chức sản xuất lâu dài và những định hƣớng đúng đắn trong tƣơng lai cho doanh nghiệp. Qua một thời gian thực tập tại Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ phần X20, em đã có cơ hội áp dụng kiến thức đã đƣợc học tại trƣờng vào thực tiễn, đặc biệt là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Từ đó có thể củng cố thêm kiến thức đã học và tìm hiểu về thực tế công tác kế toán tại Công ty, biết thêm về thực tế đa dang, phong phú và phức tạp hơn nhiều. Trên đây là toàn bộ bài khóa luận của em với đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ phần X20”. Để có đƣợc kết quả này là nhờ sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của cô giáo Th.s Vũ Thị Kim Lan cùng với sự giúp đỡ của các anh chị phòng Tài chính – Kế toán của Xí nghiệp cũng nhƣ tại Công ty. Qua đó em đã có điều kiện tìm hiều kỹ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác kế toán của Công ty, từ đó thấy đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm và mạnh dạn đƣa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ phần X20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY