Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu rồng Đông Dương

<p> Qua quá trình học tập trong nhà trƣờng và sau thời gian thực tập tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH XNK Rông Đông Dƣơng, em nhận thấy kế toán bán hàng là một bộ phận cơ bản và cực kỳ quan trọng của kế toán doanh nghiệp. Công tác kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng có một vai trò quan trọng không thể thiếu đƣợc trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp. Việc hạch toán đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình bán hàng của đơn vị sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thông tin chính xác và kịp thời về tình hình tiêu thụ, kết quả kinh doanh trong kỳ trƣớc. Qua đó, doanh nghiệp sẽ có cơ sở để xây dựng và triển khai tốt kế hoạch, chiến lƣợc kinh doanh trong kỳ kế tiếp. Công tác kế toán ở Công ty TNHH XNK Rông Đông Dƣơng nói chung, kế toán bán hàng nói riêng về cơ bản đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của Công ty. Đồng thời nó cũng đóng góp một phần nhất định vào sự thành công của việc điều hành và quản lý Công ty trong thời gian qua. Tuy nhiên, nếu từng bƣớc khắc phục đƣợc những tồn tại và hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán kế toán thì công tác kế toán còn có tác dụng và ý nghĩa cũng nhƣ đóng góp lớn hơn nữa vào sự thành công và phát triển của Công ty trong thời gian tới. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY