Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dược phẩm Hưng Việt

<p> Ngày nay, khi nền kinh tế đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, tạo ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp cũng nhƣ hâm nóng môi trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Các doanh nghiệp có nhiều cơ hội để thành công, tạo ra đƣợc một vị trí vững chắc trên thị trƣờng nhƣng nó cũng tạo ra vô vàn thử thách và khó khăn về vấn đề tồn tại của các doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần có những chiến lƣợc kinh doanh khoa học, toàn diện, phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình. Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, Công ty TNHH TM và dƣợc phẩm Hƣng Việt đã không ngừng cố gắng hoàn thiện cũng nhƣ đổi mới công tác này nhằm mang lại một hệ thống kế toán tốt nhất cho Công ty, giúp những thông tin kế toán cung cấp đảm bảo độ tin cậy, đầy đủ và chính xác nhất. Công ty TNHH TM và dƣợc phẩm Hƣng Việt là một đơn vị hạch toán độc lập, cùng tồn tại và cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác. Trong quá trình thực tập, em thấy công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty khá toàn diện nhƣng cũng còn tồn tại một số vấn đề chƣa tốt. Trong bài khóa luận này, em đã mạnh dạn đƣa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY