Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Huy Anh

<p> Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, để có thể tối đa hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp thƣơng mại phải tổ chức tốt các phần ngành trong công ty đặc biệt là tổ chức bộ máy kế toán. Trong đó, công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ vai trò tối quan trọng. Vì vậy các Công ty cần chú trọng, quan tâm để có thể phát huy những ƣu điểm và khắc phục các nhƣợc điểm còn tồn tại. Sau quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thuơng mại Huy Anh, duới sự huớng dẫn của giảng viên Th.s Nguyễn thanh Huyền, duới sự giúp đỡ của Công ty, em đã hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp. Tuy nhiên, do nhiều điều còn hạn chế, đặc biết là về kiến thức cũng nhƣ kinh nghiệm thực tế của bản thân còn chƣa nhiều, nên bài khóa luận không thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận đuợc sự đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo trong truờng, các anh chị phòng kế toán tại Công ty giúp bài khóa luận của em có thể hòan thiện hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY