Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Danh Chính

<p> - Về hình thức ghi sổ kế toán thủ c ng: Công ty ghi sổ theo phƣơng thức thủ công, chƣa sử dụng phần mềm kế toán vì vậy kế toán gặp khó khăn trong công tác hạch toán, không tiếp cận kịp thời những cải tiến trong công tác kế toán mà các phần mềm kế toán mang lại. - Về việc áp dụng chiết khấu thƣơng mại : Công ty chƣa áp dụng chiết khấu thƣơng mại đối với những khách hàng mua hàng với số lƣợng lớn và chiết khấu thanh toán với những khách hàng thanh toán trƣớc hạn. Đây là một sự thiếu sót trong chiến lƣợc thu hút khách hàng và khuyến khích việc thanh toán trƣớc hạn nhằm tránh rủi ro từ việc các khoản nợ phải thu sẽ trở thành nợ khó đòi. - Về việc ghi nhận chi phí mua hàng: Trong kỳ phát sinh chi phí mua hàng (bao gồm tiền vận chuyển, bốc dỡ và bảo quản trong hàng cho đến khi nhập kho) Công ty đã tập hợp vào TK641. Việc hạch toán nhƣ vậy sẽ làm chi phí bán hàng của công ty tăng cao và không phản ánh rõ ràng giữa chi phí mua hàng và chi phí bán hàng. ố kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY