Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và khoáng sản Nguyên Phát

Kiến nghị thứ nhất: Đa dạng phƣơng thức bán hàng Bên cạnh hai phƣơng thức bán hàng mà công ty đang sử dụng, kế toán bán hàng nên đƣa ra thêm các phƣơng thức bán hàng khác: Gửi bán đại lý, Bán buôn vận chuyển thẳng, Giao tay ba Sử dụng nhiều phƣơng thức bán hàng sẽ giúp công ty đáp ứng đƣợc tối đa nhu cầu của khách hàng, mở rộng nhiều mối quan hệ giữa nhà cung cấp – khách hàng.  Kiến nghị thứ hai: Trích lập kinh phí công đoàn Kế toán phụ trách tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng cần nhanh chóng trích lập khoản “Kinh phí công đoàn” với mức trích lập là 2% trên lƣơng chính phải trả cho nhân viên. Khoản trích lập này đƣợc tính vào chi phí cho từng bộ phận trong doanh nghiệp. Đối với kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, khoản này đƣợc coi là chi 1 khoản chi phí quản lí kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY