Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư TMDV Thăng Long

<p> Khi nền sản xuất xã hội phát triển với trình độ ngày càng cao với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì kế toán không ngừng phát triển và hoàn thiện về nội dung, phƣơng pháp cũng nhƣ hình thức tổ chức để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất xã hội. Kế toán thực sự trở thành môn khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. Kế toán phản ánh đầy đủ chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Kế toàn còn là công cụ để thực hiện, khuyến khích đối với ngƣời lao động trong doanh nghiệp một cách rõ ràng nhằm tăng năng suất lao động. Kế toán là công cụ quan trọng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính, kiểm tra việc bảo vệ sử dụng vốn, kiểm tra hiệu quả trong việc ssử dụng vốn đảm bảo chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY