Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

<p> Do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tế nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu quá trình hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và các yếu tố liên quan tới quá trình này, trong thời gian tới nếu tiếp tục được nghiên cứu tôi dự kiến triển khai theo các hướng sau: - Sự ảnh hưởng của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tới tổng quan công tác kế toán. Mục đích là để tìm hiểu sự ảnh hưởng của công tác kế toán nguyên vật liệu tới các phần hành kế toán khác trong doanh nghiệp, tìm hiểu sự khác biệt giữa các phương pháp hạch toán đối với một doanh nghiệp, và sự khác biệt giữa việc hạch toán nguyên vật liệu trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau. - Phát triển hệ thống chứng từ kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ nhằm phục vụ cho nhiều mục đích, phương pháp hạch toán khác nhau. Tìm hiểu sự liên quan của kế toán nguyên vật liệu tới kế toán quản trị. Mục đích: để hoàn thiện tốt hơn công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, cung cấp cho nhà quản trị nhiều công cụ để quản lý chi phí một cách có hiệ ƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - H </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY