Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần thƣơng mại an Cát Lộc

<p> Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nƣớc, các doanh nghiệp luôn luôn phải tìm tòi những hƣớng đi mới phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, sự phát triển của ngành nghề kinh doanh và sự thay đổi của nền kinh tế đất nƣớc. Trong đó công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng phải đƣợc quan tâm và phải hoàn thiện nhiều hơn nữa, để công tác này thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu trong quản lý tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần thƣơng mại An Cát Lộc, em nhận thấy Công ty rất chú trọng đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ, việc thực hiện công tác này rất thận trọng và khá chuyên nghiệp, có sự liên kết với các phòng ban cao giúp công việc của các kế toán viên đƣợc thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, với quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, em hy vọng Công ty sẽ ngày càng hoàn thiện hơn công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ để đánh giá đúng hiệu quả của quá trình bán hàng giúp Công ty có những quyết sách hợp lý để nâng cao và phát triển doanh nghiệp hơn nữa. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY