Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Phương Nam

<p> Trong quá trình điều hành và quản lý của doanh nghiệp thƣơng mại, công tác kế toán nói chung và đặc biệt công tác kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng nói riêng đã trở thành một công cụ quản lý quan trọng giúp ích rất nhiều cho nhà quản lý. Không những có thể phản ánh rõ nát chất lƣợng kinh doanh của doanh nghiệp, mà chính công tác kế toán còn cung cấp những thông tin chính xác cho phép nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về toàn bộ quá trình kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định, để từ đó đƣa ra những quyết dịnh cải thiện công việc kinh doanh của mình tốt hơn. Chính vì vậy mà việc hoàn hiện hệ thống kế toán doanh nghiệp, cũng nhƣ hệ thống kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một yếu tố tất yếu để thỏa mãn yêu cầu của nhà quản lý kinh tế, để phù hợp với hoạt động của nền kinh tế thị trƣờng và hòa nhập với các thông lệ kế toán quốc tế. Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, công ty CPĐT&PTCN Phƣơng Nam đã không ngừng cố gắng hoàn thiện cũng nhƣ đổi mới công tác này, nhằm mang lại một hệ thống kế toán tốt nhất cho công ty, giúp những thong tin kế toán cung cấp đảm bảo độ tin cậy, đầy đủ và chính xác nhất. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY