Đề tài Hoàn thiện các giải pháp MAR - MIX xuất khẩu hàng may mặc của công ty May 10 sang thị trường EU

<p> Ngoài ra còn có các thị trường khác như thị trường nội địa với dân số hiện nay khoảng 79 triệu dân là một thị trường rất lớn để May 10 khai thác. Quy mô dân số nước ta lớn cộng với đặc điểm dân sô trẻ. Vì vậy mỗi năm giá trị hàng may mặc lại tăng nhiều hơn. Đây là cũng là một nguyên nhân quan trọng dãn đến sự tăng doanh thu bán hàng trong nước của May 10. Mặc dù tỷ trọng hàng bán trong nước còn thấp so với gia công và xuất khẩu nhưng do thấy xu hướng phát triển tiềm năng thị trường nội địa công ty đã đưa ra những chính sách sản xuất kinh doanh hàng trong nước. Bên cạnh đó còn các thị trường khác như thị trường các nước châu Á. Y?u t? mụi tru?ng chớnh tr? dó và dang ?nh hu?ng t?i ho?t d?ng c?a cụng ty, ?nh hu?ng tớch c?c l?n và cú nghia quan tr?ng d?i v?i ho?t d?ng là cụng ty du?c phộp m? r?ng th? tru?ng xu?t kh?u, gia cụng. Nhung ngu?c l?i nú cung d?n t?i nh?ng tỏc d?ng tiờu c?c, nhu s? c?nh tranh c?a hàng nu?c ngoài ngay t?i th? tru?ng trong nu?c. Xột v? khớa c?nh lu?t phỏp, do d?c di?m kinh t? nu?c ta manh mỳn nờn lu?t phỏp chua th?c s? b?o v? du?c ngu?i s?n xu?t. Kinh doanh chõn chớnh. éõy cung là s? khú khan d?i v?i May 10 ? th? tru?ng trong nu?c, vỡ hi?n nay r?t nhi?u s?n ph?m c?a cụng ty b? nhỏi nhón, làm gi?. Ph?n l?n s?n xu?t c?a May 10 là dành cho xu?t kh?u nờn nh?ng thay d?i v? chớnh sỏch ti?n t?, ngo?i h?i ?nh hu?ng tr?c ti?p d?n cụng ty </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY