Đề tài Hiệu quả kinh tế của mô hình gieo lúa bằng máy gieo rải hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

TÓM TẮT Lúa là cây lương thực có vai trò cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam nói riêng cũng như trên thế giới nói chung. Ở nước Ta, lúa được gieo trồng theo nhiều phương pháp khác nhau như: Cấy bằng tay, cấy bằng may, gieo ***, gieo bằng máy trong đó gieo thẳng lúa bằng máy gieo rải hàng là một phương pháp mới được các hộ đưa vào áp dụng trong những năm gần đây. Đối với tỉnh Bắc Ninh, phương pháp gieo thẳng lúa bằng máy gieo rải hàng đã được các hộ trên địa bàn tỉnh áp dụng từ vụ Xuân năm 2008. Bắc Ninh là tỉnh có điều kiện về đất đai, khí hậu rất thuận lợi , nguồn nước dồi dào đảm bảo khả năng tưới tiêu cho quá trình sản xuất lúa. Qua 2 vụ cấy trong năm 2008, phương pháp này đã thể hiện rất nhiều ưu điểm vượt trội so với lúa cấy truyền thống như giảm lượng giống, giảm công lao động, rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa đồng thời làm tăng năng suất và giải quyết được vấn đề lao động mùa vụ. Để hiểu hơn về những lợi ích mà phương pháp đem lại chúng tối tiến hành nghiên cứu đề tài “ Hiệu quả kinh tế của mô hình gieo thẳng lúa bằng máy gieo rải hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Đề tài tiến hành nghiên cứu 60 hộ (trong đó có 45 hộ áp dụng phương pháp từ vụ Xuân năm 2008 và 15 hộ chưa áp dụng mô hình) thuộc 3 HTX Trúc Ổ, HTX Cẩm Xá và HTX Mỹ Duệ thuộc 3 huyện là Quế Võ, Gia Bình và Lương Tài. Thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài từ ngày 20/1/2009 đến ngày 23/5/ 2009. Qua nghiên cứu cho thấy, phương pháp gieo thẳng lúa bằng máy gieo rải hàng đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với lúa cấy cụ thể như sau: Lúa gieo thẳng bằng máy gieo rải hàng cho năng suất bình quân đạt 13tấn/ha/năm; thu nhập hỗn hợp trên diện tích đạt 40,9triệu đồng/ha/năm và thu nhập hỗn hợp trên công lao động đạt 129nghìn/ngày người. Trong khi đó lúa cấy chỉ cho năng suất trung bình đạt 12,1tấn/ha/năm; thu nhập hỗn hợp trên diện tích đạt 35,6triệu đồng/ha/năm và thu nhập hỗn hợp trên công lao động là 99nghìn/ngày người. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, gieo thẳng lúa bằng máy gieo rải hàng đã góp phần giải phóng sức lao động chân tay cho bà con nông dân, giải quyết được lao động thời vụ và rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa từ đó phát triển một số loại cây trồng ngắn ngày khác. Việc áp dụng phương pháp còn gặp một số khó khăn về kỹ thuật, về điều kiện của các hộ. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của mô hình gieo thẳng lúa theo hàng bằng máy gieo rải hàng như sau: Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho các hộ; Tăng cường đội ngũ cán bộ khuyến nông; thúc đẩy quá trình dồn điền đổi thửa; xây dựng và củng cố hệ thống thuỷ lợi. PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến HQKT sản xuất lúa 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Tình hình áp dụng mô hình trên thế giới 2.2.2. Tình hình áp dụng mô hình tại Việt Nam 2.3 Hiệu quả của mô hình gieo thẳng lúa bằng máy gieo rải hàng tại một số địa phương PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Một số thông tin chủ yếu về máy gieo rải hàng 4.2 Khái quát về việc triển khai mô hình gieo thẳng lúa bằng máy gieo rải hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 4.3 Diện tích trồng lúa sử dụng máy gieo rải hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 4.4 Kết quả mô hình gieo thẳng lúa bằng máy gieo rải hàng của các hộ điều tra 4.5 Kết quả và hiệu quả của sản xuất lúa theo phương pháp gieo thẳng lúa bằng máy gieo rải hàng 4.5.1 Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của hộ áp dụng phương pháp và hộ không áp dụng phương pháp 4.5.2 Kết quả và hiệu quả của diện tích có và không áp dụng phương pháp trong cùng 1 hộ. 4.6 Hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường của mô hình 4.6.1 Hiệu quả xã hội của mô hình 4.6.2 Hiệu quả môi trường của mô hình 4.7 Những khó khăn ảnh hưởng đến việc nhân rộng mô hình 4.8 Đề xuất những giải pháp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY