Đề tài Hiệp định SCM và thực trạng áp dụng vào Việt Nam

MỤC LỤC MỤC LỤC 3 LỜI MỞ ĐẦU 4 I. TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH SCM 5 1.1. Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu của hiệp định SCM 5 1.1.1. Hoàn cảnh ra đời 5 1.1.2. Mục tiêu của hiệp định SCM 6 1.2. Các nội dung chủ yếu của hiệp định SCM 6 1.3. Vai trò của hiệp định SCM đối với các thành viên của WTO 9 1.3.1. Vai trò của trợ cấp 9 1.3.2. Vai trò của các biện pháp đối kháng 10 II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH SCM TẠI VIỆT NAM 11 2.1. Thực tiễn áp dụng hiệp định SCM tại Việt Nam 11 2.2. Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng SCM tại Việt Nam 13 2.2.1. Khó khăn 13 2.2.2. Thuận lợi 14 III/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC THI HIỆU QUẢ HIỆP ĐỊNH SCM TẠI VIỆT NAM 16 3.1. Xu hướng giải pháp chung 16 3.2. Một số biện pháp cụ thể 18 KẾT LUẬN 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY