Đề tài Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm thông tin di động khu vực II

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. 1.1 Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; 1.2 Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc; 1.3 Các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc. - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II.- 2.1 Giới thiệu về công ty thông tin di động VMS-Mobifone 20; 2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại trung tâm II; 2.3 Phân tích thực trạng đánh giá kết quả công việc của nhân viên tại trung tâm thông tin di động khu vực II .- CHƯƠNG III: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II.- 3.1 Các công cụ xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên; 3.2 Quy trình xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên.- KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY