Đề tài Giới thiệu về lập trình matlab

Qua thuộc tính tag của các điều khiển ta sẽ truy xuất đến thuộc tính string của các điều khiển editstr1, editstr2, editstr3 bằng các lệnh get, set. Get(handles.tag_dieu_khien,’ten thuoc tinh’); set(handles.tag_dieu_khien,’ten_thuoc_tinh’,’gia_tri’); và hàm quan trong nữa biến từ string sang số là hàm:str2num và num2str để biến trở lại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY