Đề tài Giao tiếp ứng xử trong kinh doanh và ứng dụng tại một doanh nghiệp cụ thể

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG ĐỀ TÀI I. Cơ sở lý luận 1.1 Khái niệm và ý nghĩa của giao tiếp trong hoạt động kinh doanh 1.2 Mô hình giao tiếp 1.3 Các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh II. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.1 Tình huống 2.2 Phân tích tình huống 2.2.1 Mô hình giao tiếp của Wiener 2.2.2 Kỹ năng giao tiếp 2.3 Những tác động của việc giao tiếp ứng xử đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2.4 Ưu, nhược điểm của các kỹ năng giao tiếp, ứng xử trên III. Các giải pháp đặt ra cho doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY