Đề tài Giải pháp tăng cường thu thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Thành Phố Bắc Giang

<p> Từ khi xoá bỏ chế độ quản lý bao cấp chuyển sang phát triển các thành phần kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quan lý của nhà nước thì sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông, lâm nghiệp sang ngành nghề khác như công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến, vận tải xây dựng, xuất khẩu, thương mại dịch vụ tương đối nhanh. Chính sự chuyển đổi đó đã góp phần thúc đẩy sản xuất- kinh doanh trên địa bàn Thị xã ngày càng phát triển. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh của huyện trong những năm vừa qua ngoài việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn tạo ra hàng ngàn việc làm cho người lao động nông thôn và huy động cho NSNN những nguồn thu không nhỏ, hàng năm số tiền thuế thu được từ khu vực này. Về văn hoá- xã hội: Thị xã Bắc Giang có mạng lưới các trường cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường đào tạo nghề được phát triển tương đối rộng khắp đào tạo trình độ đại học tại chức, cao đẳng, đào tạo nghề và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn Thị xã cũng như toàn tỉnh Bắc Giang. Thị xã đã hoàn thành công tác xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, ngành giáo dục đào tạo Thị xã luôn là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục đào tạo của tỉnh. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY