Đề tài Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Viễn Đông

<p> Để tạo điều kiện cho ngành thương mại du lịch phát triển, Nhà nước cần có sự quan tâm bằng cách: Ngành dịch vụ thương mại du lịch phải được ưu tiên phát triển, phải được coi là một trong những ngành kinh tế trọng điểm trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Phát triển theo hướng hiện đại hoá, đa dạng hoá về sản phẩm và hội nhập với các nước trong khu vực. Phát triển theo hình thức sở hữu và tập trung vào các doanh nghiệp có quy mô vừa vào nhỏ, tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước. Phát triển ngành du lịch phải gắn bó với sự phát triển ngành công nghiệp và các ngành khác có liên quan. Nhà nước cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị trường nước ngoài, để nắm bắt được thị hiếu, cũng như học tập kinh nghiệm sản xuất của các nước tiên tiến. Sớm hoàn thiện các khung khổ pháp lý trên cơ sở ban hành mới hoặc bổ sung sửa đổi luật Sử dụng vốn và kinh doanh, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn sự khác biệt về điều kiện kinh doanh với các loại hình doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY