Đề tài Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội

<p> Báo cáo thực tập năm 2012 đại học ngoại thương hà nội LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm vừa qua, các hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã thu được những thành công đáng kể. Với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã dần dần hội nhập với kinh tế thế giới, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình hợp tác thương mại quốc tế. Trong mối quan hệ đa phương, nhiều chiều đó, thanh toán xuất nhập khẩu đã ra đời như một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan. Thanh toán xuất nhập khẩu là một khâu quan trọng trong kinh doanh quốc tế cũng như kinh doanh xuất nhập khẩu. Cùng với sự phát triển của quá trình giao lưu thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta đã có những bước tiến đáng kể. Hiệu quả của hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các bên tham gia xuất nhập khẩu. Vì vậy, công tác thanh toán quốc tế nói chung và thanh toán xuất nhập khẩu nói riêng của Ngân hàng TMCP Bắc Á đang góp phần tạo nên một trong những thế mạnh trong hệ thống các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống luôn được khách hàng tín nhiệm từ lâu. Thanh toán xuất nhập khẩu là việc thanh toán các nghĩa vụ tiền tệ phát sinh có liên quan tới các nghĩa vụ kinh tế, thương mại và các mối quan hệ khác giữa các tổ chức, công ty và các chủ thể khác nhau của các nước. Trong quá trình tìm hiểu và thực tập tại Phòng thanh toán quốc tế thuộc Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội, em thấy hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh ngày một phát triển, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Do vậy em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội” để nghiên cứu trong quá trình thực tập của mình. Bố cục bài thu hoạch thực tập của em gồm có 3 chương: Chương I: Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội Chương III: Phương hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á . I.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CHI NHÁNH NASB HÀ NỘI 1. Lịch sử hình thành và phát triển . 2. Sơ đồ tổ chức . 3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 3.1. Phòng Kinh doanh: 3.2. Phòng Kế toán: . 3.3. Phòng ngân quỹ: . 3.4. Phòng hành chính nhân sự: . 3.5. Phòng kế hoạch: . 3.6. Phòng nguồn vốn, kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế: . 3.7. Phòng kiểm soát: . II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NGUỒN LỰC CỦA CHI NHÁNH NASB Hà Nội 2.1. Lĩnh vực hoạt động . 2.1.1. Huy động vốn: . 2.1.2. Hoạt động tín dụng: . 2.1.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ . 2.1.4. Các hoạt động khác . III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 3.2. Tình hình đầu tư phát triển và đầu tư xây dựng cơ bản . 3.2.1. Đầu tư cho đất đai, tài sản cố định . 3.2.2. Đầu tư cho việc đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới . 3.2.3.Thị trường chứng khoán . 10 3.2.4. Đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân hàng . CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – CHI NHÁNH HÀ NỘI . I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NASB HÀ NỘI 1.1. Số lượng giao dịch thanh toán quốc tế . 1.2. Tổng giá trị giao dịch thanh toán quốc tế . 1.3. Chất lượng giao dịch thanh toán quốc tế . II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ 2.1. Phương thức thanh toán quốc tế L/C 2.1.1. Thanh toán L/C nhập khẩu . 2.2 Phương thức nhờ thu xuất khẩu . 2.2.1. Các hình thức nhờ thu mà NASB đang áp dụng . 2.2.2. Lợi ích mang lại cho Doanh nghiệp khi sử dụng phương thức nhờ thu 2.2.3. Sản phẩm hỗ trợ: . 2.2.4. Đặc điểm của phương thức nhờ thu . 2.2.5. Lời khuyên dành cho doanh nghiệp 2.2.6. Hồ sơ cần chuẩn bị 2.3. Phương thức chuyển tiền . 2.3.1. Chuyển tiền về Việt Nam qua các đại lý của MoneyGram . 2.3.2. Nhận tiền . III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NASB HÀ NỘI 3.1. Kết quả hoạt động 3.2. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH HÀ NỘI I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NASB HÀ NỘI II. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NASB HÀ NỘI 2.1. Ứng dụng marketing trong hoạt động của chi nhánh a. Bản chất, vai trò của chính sách giao tiếp quảng cáo b. Vai trò và vị trí của chính sách giao tiếp quảng cáo c. Các công cụ của chính sách giao tiếp quảng cáo 2.2. Hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế 2.3. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của thanh toán viên KẾT LUẬN </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY