Đề tài Giải pháp phát triển các dịch vụ Ngân hàng hiện đại tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Lời mở đầu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI 1.1. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng hiện đại - 1 1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1 1.1.2. Dịch vụ ngân hàng hiện đại - 2 1.1.2.1. Khái niệm về ngân hàng hiện đại - 2 1.1.2.2. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại chủ yếu - 4 1.2. Các tiền đề quan trọng để phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại - 7 1.2.1.Vai trò của TMĐT đối với việc phát triển các dịch vụ NH hiện đại - 7 1.2.1.1. Khái niệm về thương mại điện tử - 7 1.2.1.2. Các đặc trưng của TMĐT 8 1.2.1.3. Cơ sở để phát triển TMĐT - 9 1.2.1.4. Các hình thức chủ yếu của TMĐT10 1.2.1.5. Lợi ích của TMĐT 12 1.2.1.6. Vai trò của TMĐT đối với việc phát triển các dịch vụ NH hiện đại-14 1.2.2. Thuận lợi và khó khăn khi phát triển các dịch vụ NH hiện đại tại Việt Nam -16 1.2.2.1. Thuận lợi 16 1.2.2.2. Khó khăn 17 1.3. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam về phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại -18 1.3.1. Bài học kinh nghiệm về cung ứng các dịch vụ NH hiện đại tại Mỹ18 1.3.2. Bài học kinh nghiệm về hiện đại hóa ngân hàng tại Việt Nam -19 Kết luận chương 1 -23 Chương II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HCM .1 .Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Việt Nam -24 2.1.1. Khuôn khổ pháp lý 24 2.1.2. Các tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng hiện đại -26 2.1.2.1. Các NHTM 26 2.1.2.2. Các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ TTKDTM27 2.1.3. Các sản phẩm dịch vụ cung ứng 28 2.1.4. An toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin -30 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại VCBHCM 31 2.2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển VCBHCM -31 2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của VCBHCM giai đoạn 2005-2008 32 2.2.2.1. Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh của VCBHCM 32 2.2.2.2. Đánh giá về thị phần hoạt động của VCBHCM -34 2.2.3. Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại VCBHCM -35 2.2.4. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại VCBHCM -37 2.2.4.1. Tình hình thu nhập từ dịch vụ của VCBHCM 37 2.2.4.2. So sánh các dịch vụ ngân hàng hiện đại trên địa bàn TP.HCM-38 2.2.4.3. Dịch vụ thanh toán-39 2.2.4.4. Dịch vụ thẻ 43 2.2.4.5. Dịch vụ ngân hàng điện tử48 2.2.4.6. Dịch vụ giám sát quỹ đầu tư và quản lý tiền gửi của nhà đầu tư54 2.2.5. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại VCBHCM 55 2.2.5.1. Những kết quả đạt được-55 2.2.5.2. Những tồn tại, hạn chế 56 2.2.5.3. Nguyên nhân của những tồn tại 58 Kết luận chương 2 -62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HCM 3.1. Định hướng - mục tiêu trong tương lai của VCB 63 3.1.1. Chiến lược phát triển của VCB đến năm 2015 63 3.1.2. Định hướng chung của VCBHCM tới năm 2015 -63 3.1.3. Kế họach kinh doanh năm 2009 của VCBHCM 64 3.1.3.1. Phương hướng, nhiệm vụ của VCB 64 3.1.3.2. Kế họach, mục tiêu của VCBHCM -65 3.2. Các giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại tại VCBHCM -66 3.2.1. Nhóm giải pháp chung66 3.2.1.1. Nhóm giải pháp xây dựng chiến lược khách hàng 66 3.2.1.2. Nhóm giải pháp quảng cáo và tiếp thị sản phẩm 69 3.2.1.3. Nhóm giải pháp phát triển các sản phẩm dịch vụ NH trọn gói 70 3.2.1.4. Mở rộng mạng lưới kênh phân phối -71 3.2.1.5. Nhóm giải pháp vể nhân sự-71 3.2.2. Nhóm giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại -72 3.2.2.1 Hoàn thiện và tăng trưởng các dịch vụ ngân hàng hiện đại đã có -72 3.2.2.2 Phát triển các dịch vụ mới -76 3.3.Kiến nghị76 3.3.1. Kiến nghị Hội sở chính VCB 76 3.3.1.1. Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ -76 3.3.1.2. Ứng dụng công nghệ trong quản trị rủi ro -77 3.3.1.3. Xây dựng các chính sách an toàn bảo mật hệ thống CNTT -79 3.3.1.4. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ hướng tới khách hàng -80 3.3.1.5. Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ -81 3.3.1.6. Nâng cao vai trò quản trị rủi ro về công nghệ -81 3.3.1.7. Xây dựng chế độ tiền lương hợp lý 82 3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ, NHNN và các cơ quan, ban ngành Kết luận chương 3 -85 KẾT LUẬN -86 Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY