Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 ChươngI: Một số vấn đề về khả năng cạnh tranh 3 I - Khái niệm . 3 1. Cạnh tranh là gì? . 3 2. Khả năng cạnh tranh là gì? . 4 II - Phân loại khả năng cạnh tranh: . 4 1. Khả năng cạnh tranh quốc gia 5 2. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . 5 3. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm . 5 III - Các nhân tố ảnh hưởng dến khả năng cạnh tranh của dệt may Việt Nam 6 1. Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam 6 1.1. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm ẩn . 6 1.2. Nhà cung ứng 7 1.3. Khách hàng . 8 2. Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 8 2.1. Marketing . 8 2.2. Nguồn nhân lực . 9 2.3. Tài chính . 9 2.4. Cơ sở hạ tầng 9 Chương II: Thực trạng về khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế 11 I-Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong những năm qua 11 1. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ 12 1.1. Kim ngạch xuất khẩu . 12 1.2. Chủng loại hàng 13 2. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU 13 2.1. Kim ngạch xuất khẩu . 13 2.2. Chủng loại hàng 3. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Nhật Bản . 14 3.1. Kim ngạch xuất khẩu . 14 3.2. Chủng loại hàng 14 III -Ma trận SWOT và khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam 16 IV - Hạn chế và nguyên nhân trong cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế 19 1. Hạn chế: 19 1.1. Về chất lượng sản phẩm 19 1.2. Về giá 19 1.3. Về cơ cấu mặt hàng và khả năng đổi mới mặt hàng . 19 1.4. Về tiến độ giao hàng và hậu mãi . 20 2. Nguyên nhân : 20 ChươngIII. Giải pháp cần tiến hành để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế: 22 I - Giải pháp từ phía doanh nghiệp 22 II – Kiến nghị với Nhà nước và Hiệp hội dệt may Việt Nam 23 1. Kiến nghị với Nhà nước . 23 2. Kiến nghị với Hiệp hội dệt may Việt Nam . 25 KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY