Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Hải Hồng

<p> Nền kinh tế nước ta đang vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa nên các đơn vị kinh doanh được quyền tự chủ về các hoạt động kinh doanh của mình. Công ty TNHH Hải Hồng chịu sự quản lý của nhà nước như hệ thống các chính sách, chế độ có liên quan. Trong tiến trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới thì Nhà nước, các Bộ, các Ngành phải có các biện pháp tạo điều kiện cho các công ty đứng vững trên thị trường. Vì vậy ngoài việc nhanh chóng ban hành đồng bộ các chính sách, Nhà nước cần phải sử dụng các công cụ điều tiết vĩ mô một cách có hiệu quả. Hơn nữa Nhà nước vẫn còn thực hiện chính sách xã hội đối với các Tỉnh thông qua một số ngành hàng quan trọng. Vì vậy Nhà nước cần phải ban hành một số cơ chế kiểm soát, chính sách hỗ trợ về Vốn, Thuế, Trợ Giá phù hợp tạo điều kiện cho công ty thực hiện được nhiệm vụ chính trị xã hội nhưng không bị thua lỗ kéo dài. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY